บริษัทได้รับลธุรกิจรักษาความปลอดภัยดีเด่น ปี 56... มาตราฐานสากล... ISO 9001
เดอะอินเตอร์เนชั่นแนวซีคอร์ส...เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยสมัยใหม่ด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกฝนก่อนออกปฎิบัติหน้าที่และอุปกรณ์ครบ ทันสมัย สามารถป้องกันและตรวจสอบการทุจริตได้ จนเป็นที่ ยอมรับ พอใจในการให้บริการและไม่แปลกใจที่ทำไมลูกค้าจึงใช้บริการกับทีสการ์ดมาเป็นเวลาหลาย
นั่นเป็นเพราะการบริการ และความเอาใจใส่ที่เรา...ใส่ใจกับลูกค้าเสมอมาและเราพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า
เรา...ทีสการ์ด มีปณิธาน ในการรักษาความปลอดภัย และความเรียบร้อยให้เกิดแก่ธุรกิจของท่านยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้ดีขึ้น และส่งผลต่อประเทศชาติในวงกว้างโดยภาพรวม...เราใส่ใจคุณภาพมากกว่า...

บริษัทเดอะอินเตอร์เนชั่นแนลซีคอร์ส(ทีสการ์ด)เป็นบริษัทรปภ.บริการรักษาความรักษาความปลอดภัย
 
 
 
         
   
เจ้าหน้าที่ชุดทีมช่วยเหลืองานบริการสังคม   ใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน
ISO 9001-2000
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายคิวซีตรวจสอบคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ขออภัยบริษัทฯงดให้บริการกิจการหรือสถานที่ประเภท หมู่บ้าน, อพาร์ทเม้นท์, สถานที่ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
   
 
 
Current Pageid = 1