เจ้าหน้าที่ชุดทีมช่วยเหลือ
งานบริการสังคม
 
บริษัททำกิจกรรมร่วมสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ
 
ฝึกที่ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ
 
สัมมนากฏหมาย รปภ.
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 
เจ้าหน้าที่สายตรวจทั่วไป
 
ฝึกอบรมบุคคลทางการรบ
 
พนักงาน รปภ. กำลังปฏิบัติหน้าที่
 
สุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงาน รปภ.
 
กิจกรรมแรลลี่ร่วมกับสมาคม
 
อบรมดับเพลิงให้กับลูกค้า
 
บริการช่วยงานการกุศลต่างๆ
 
ฝึกที่กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์(ร.21 รอ.) ค่ายนวมินทร์
 
สมาชิกตลอดชีพสมาคมผู้ประกอบการ
รักษาความปลอดภัย แห่งประเทศไทย
 
โครงการความร่วมมือช่วยเหลือตำรวจ
 
งานบริการสังคม
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายคิวซีตรวจสอบคุณภาพ
 
บริษัทมีกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการ
 
ใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึก
 
ใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน
ISO 9001-2000
 
ฝึกที่กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดน ค่ายพระรามหก
 
รับมอบโล่เกียรติยศ
 
รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจ
รักษาความปลอดภัยดีเด่น ปี 51
 
 
  อบรมอาสาสมัครพิทักษ์คนเมือง   
 
 
 เยี่ยมให้กำลังทหารที่ร.พพระมงกุฎฯ  
 
 
 
 
จัดงานปีใหม่ ปี 53  
 
 
 
 

กลับสู่หน้าหลัก 

   
 
 
Current Pageid = 260